POZIV NA REDOVITU GODIŠNJU SKUPŠTINU HPD „GRADINA“ KONJŠČINA

Godišnja skupština društva će se održati u subotu 02.02.2019. godine u 19:00 sati u sali za sastanke Općine Konjščina.

Dnevni red:

 1. Otvaranje Skupštine i pozdravna riječ
 2. Utvrđivanje broja prisutnih članova Društva
 3. Izbor tri člana radnog predsjedništva
 4. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
 5. Prihvaćanje poslovnika o radu Skupštine
 6. Utvrđivanje i prihvaćanje dnevnog reda
 7. Izviješće o radu Društva za 2018. godinu
 8. Financijsko izviješće Društva za 2018. godinu
 9. Izviješće Nadzornog odbora za 2018. godinu
 10. Izviješće Suda časti za 2018. godinu
 11. Rasprava o izvješćima
 12. Plan rada Društva za 2019. godinu
 13. Financijski plan za 2019. godinu
 14. Rasprava o planovima za 2019. godinu
 15. Razno

Tomislav Lugarić
Predsjednik HPD ”Gradina” Konjščina

Napomena: Na skupštini mogu sudjelovati i gosti ali pravo odlučivanja imaju samo članovi Društva s plaćenom članarinom za 2019. godinu.