Radovi na pripremama planinarskog puta “Konjščina – Ivanščica”